Stap 3: Laat de ingevulde examenformulieren digitaliseren

Printvriendelijke pagina

Voor het examen

U kunt optisch leesbare formulieren voor de Multiple Choice Examens (MCE) aanvragen bij de ICT Helpdesk (Accountbeheer).

Andere formulieren zijn niet toegelaten!

Tijdens het examen

Controleer op het examen altijd meteen of de student zijn/haar studentennummer (en eventueel permutatiecode) ingevuld heeft op het examenformulier.

Na het examen

 1. Bezorg de ingevulde antwoordformulieren met het afgedrukte MCE-infoblad in een envelop of afsluitbare doos aan de MCE-verantwoordelijke van DICT.
 2. De MCE verantwoordelijke:
  • staat in voor het digitaliseren van de ingevulde examenformulieren
  • voert een eerste controle uit van het digitaliseringsproces (optische leesfouten, matchen van verkeerde of niet-ingevulde stamnummers, ontbreken van de permutatiecode, …)
  • e-mailt alle contactpersonen van het examen (die op het MCE-infoblad vermeld staan) wanneer de formulieren digitaal beschikbaar zijn in uw Minerva-cursus (op basis van de examencode als identificatiesleutel)
 3. Haal zo snel mogelijk de ingevulde antwoordformulieren opnieuw af bij de MCE-verantwoordelijke. Het afhalen is strikt noodzakelijk omdat:
  • u volgens het OER verplicht bent om schriftelijke examens minimaal tot 1 jaar na het einde van het betrokken academiejaar te bewaren.
  • de formulieren om veiligheidsredenen niet per post worden teruggestuurd.
   Als u de formulieren na enige tijd nog niet heeft afgehaald, dan wordt u hiervan automatisch verwittigd (ten laatste bij afloop van de examenperiode).
 4. Controleer de gedigitaliseerde fomulieren (stap 4).