puntenboek

Help! Mijn barcodescanner werkt niet.

Als u problemen ondervindt bij het inscannen van personeels- en/of studentenkaarten met de uitleenbare barcodescannners (onder de categorie "Andere"), bijvoorbeeld in het kader van de registratie van aanwezigheden via de module Puntenboek, gelieve dan eerst vraag 4 van de handleiding Puntenboek te raadplegen.

Scanner resetten

Indien niks lijkt te helpen, dan is er wellicht een technisch probleem met de barcodescanner. Dit kunt u normaal zelf oplossen door achtereenvolgens:

Nederlands

Wat is het verschil tussen peer assessment en peer review?

Het gebruik van peer evaluatie vraagt van zowel de lesgever als de studenten vaak een aangepaste houding en vaardigheden. Zo moeten studenten leren om criteria te hanteren (en formuleren), een kwalitatief beoordelingsverslag te schrijven/in te vullen en op een constructieve manier feedback te geven aan elkaar. 

Om dit proces te faciliteren, biedt Minerva 2 mogelijkheden aan. Maar wanneer gebruik je nu welke module?

Nederlands

Puntenboek

De module Puntenboek is een module waarbij lesgevers online scores en/of feedback kunnen toekennen aan individuele bijdrages, groepswerk, ...

Nederlands

Mijn agenda

Als u klikt op "Mijn agenda" in de hoofding, dan opent een kalender met agenda-items:

  1. die u persoonlijk hebt aangemaakt
  2. uit alle cursus- en infosites waarop u (al dan niet automatisch) bent ingetekend.

Via de module Agenda binnen elke cursus- of infosite ("cursusagenda's") kunnen alleen cursusbeheerders agenda-items aanmaken.

Nederlands