Leerpaden

Hoe schrijf je een goede inleiding op je leerpad?

Online leerpaden bieden een belangrijke technologische hulp en ondersteuning voor het realiseren van blended learning en flipped classrooms.

Om studenten te motiveren uw leerpaden zelfstandig te doorlopen, voorziet u best zowel instructie, toetsing als interactie in een duidelijke structuur. Belangrijk is dat u hierbij ook de doelstellingen van de leerpaden duidelijk communiceert. Voor veel studenten is online zelfstudie namelijk relatief nieuw.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een mogelijke inleiding op uw leerpad(en).

 

Nederlands

Hoe motiveer je studenten om je leerpaden zelfstandig te doorlopen?

Uit de vele contacten met onze docenten die blended learning of flipped classrooms aanbieden, bleek dat de meerderheid ervan deze combinatie van online én face-to-face onderwijsactiviteiten vooral inzet als aanvulling op het klassieke hoorcollege. Daarnaast zijn er ook docenten die ervoor kiezen om een beperkt aantal welgekozen contactmomenten, modules, hoofdstukken, concepten, … volledig te vervangen door online zelfstudie.

Nederlands

Hoe beperk ik de beschikbaarheid van leerpaden tot een specifieke periode?

In deze FAQ bespreken we het verschil tussen het onbeschikbaar en onzichtbaar stellen van leerpaden.

Overzicht

Via het oogje kunt u bepaalde informatie in de navigatie manueel (on)zichtbaar maken. Via de beschikbaarheidsperiode kunt u de toegang tot zichtbare informatie (open oogje) verder beperken tot een specifieke tijdsperiode.

Nederlands

Hoe kan ik een reeds in Minerva opgeladen kennisclip ook toevoegen aan de module Leerpaden binnen Minerva?

Procedure

  1. Ga naar de module Leerpaden.
  2. Voeg een "Nieuw document" toe als stap aan het leerpad (volgens Stap 6: Stappen toevoegen aan het leerpad).
  3. Schrijf een omkaderende tekst voor de in te voegen kennisclip (Waar gaat de video over? Wat moet de student hieruit leren? Wilt u een bepaalde opdracht of vraag koppelen aan deze video?).
  4. Voeg de kennisclip toe als volgt:
    • plaats de cursor op de gewenste plaats tussen de tekst
    • ​selecteer het icoon om video's toe te voegen (eerste icoon)
Nederlands

Leerpaden

Wat is een leerpad?

Een leerpad is een opeenvolging van stappen om tot een bepaalde kennis te komen.

Dit aangeboden leertraject kan lesmateriaal, oefenopdrachten, discussies, (peer) evaluaties, … en nog vele andere activiteiten omvatten die je zelfstandig en op eigen tempo kan doorlopen. En dit normaal buiten de lesuren omdat leerpaden vooral ingezet worden als aanvulling op (of zelfs vervanging van) een hoorcollege.

Nederlands