documenten

Hoe kan ik een reeds in Minerva opgeladen kennisclip ook toevoegen aan de module Leerpaden binnen Minerva?

Procedure

  1. Ga naar de module Leerpaden.
  2. Voeg een "Nieuw document" toe als stap aan het leerpad (volgens Stap 6: Stappen toevoegen aan het leerpad).
  3. Schrijf een omkaderende tekst voor de in te voegen kennisclip (Waar gaat de video over? Wat moet de student hieruit leren? Wilt u een bepaalde opdracht of vraag koppelen aan deze video?).
  4. Voeg de kennisclip toe als volgt:
    • plaats de cursor op de gewenste plaats tussen de tekst
    • ​selecteer het icoon om video's toe te voegen (eerste icoon)
Nederlands