Curios

Hoe kan ik een antwoord op een vraag verplicht maken?

Bij sommige vraagtypes moet de student een optie selecteren (zoals bij meerkeuzevragen, likert schalen, ...). Maar bij bepaalde andere vraagtypes dienen de studenten ook iets te typen. Om te vermijden dat de studenten dan niks typen, kan de lesgever het ingeven van een antwoord verplicht maken. 

Vraagtypes

Dit is onder meer van toepassing op vragen van het type:

Nederlands

Curios

De Curios module in Minerva geeft een overzicht weer van alle Curios taken die aangemaakt werden door de cursusbeheerder in functie van de betrokken cursus- of infosite.

De Curios module opstarten

Klik op het icoon of de link van de module "Curios" op de startpagina van de cursus- of infosite.

Nederlands

Curios

Verschil Curios auteursomgeving - Curios module

Curios is de online toetsomgeving van de UGent. In deze Curios auteursomgeving bouw je aan vragen, vragenreeksen en taken.

De Curios module in Minerva geeft voornamelijk een overzicht van alle Curios taken die in de auteursomgeving van Curios werden aangemaakt en gekoppeld werden aan deze specifieke Minerva site. Eenmaal er taken beschikbaar staan in de cursus- of infosite kan de cursusbeheerder ook linken naar deze taken vanuit andere modules zoals Aankondigingen, Leerpaden, ...

Nederlands

Kan de moeilijkheidsgraad van een vragenreeks toenemen naargelang het aantal opeenvolgende juiste antwoorden?

Ja. In Curios voorzien we het principe van intuïtieve vraagbakens.

Wat zijn intuïtieve vraagbakens?

Dit zijn vragenreeksen waarbij de gebruiker vragen aangeboden krijgt van een hogere (of lagere) moeilijkheidsgraad naarmate hij meer vragen opeenvolgend juist (of fout) beantwoordt.

Hoe stel ik zo'n vraagbaken op in Curios?

In grote lijnen:

Nederlands

Kan een student zijn/haar antwoord op een open vraag tussentijds bewaren in Curios?

Ja, op voorwaarde dat de cursusbeheerder:

  1. een normale taak aanmaakte in plaats van een zelftoets (zie stap 2 van 5.1 Tabblad Omkadering)
  2. toeliet dat de gebruiker mag terugkeren naar vorige vragen/antwoorden (zie 5.2 Tabblad Eigenschappen)

Voorbeeld

Ik ben student en begin aan een Curios taak bestaande uit een vragenlijst met 4 vragen. De 3e vraag is een open vraag.

Nederlands