Welke mogelijkheden heb ik bij het afspelen van lesopnames?

In onderstaande afbeelding ziet u een lesopname via het Opencast systeem aan de faculteit Diergeneeskunde. Deze lesopname combineert het beeld van de computer (bv. slides), het beeld van de leszaal en het geluid van de docent.

Tijdlijn

Boven de actieknoppen zie je een tijdsindicatie. De verticale strepen in deze tijdslijn geven aan wanneer er een nieuwe slide getoond werd tijdens het hoorcollege. Zo kan je eenvoudig navigeren tussen de slides van de presentatie.

Actieknoppen links onderaan

Via deze actieknoppen kan je achtereenvolgens:

 • de lesopname afspelen of pauzeren
 • het geluidsvolume van de docent verlagen of verhogen
 • 10 seconden in de tijd achteruit springen in de lesopname
 • 30 seconden in de tijd vooruit springen in de lesopname
 • de afspeelsnelheid vertragen naar 0,75 keer de normale snelheid (=1), of versnellen tot 1,25 of 1,5 of 2 of 2,5 keer de normale snelheid.

Actieknoppen rechts onderaan

Via deze actieknoppen kan je achtereenvolgens:

 • de lesopname bekijken aan de standaard beeldkwaliteit (auto), of een lagere
 • de beschrijving van de lesopname opvragen (metadata zoals titel, docent, datum, onderwerp, ... op voorwaarde dat deze metadata correct werden aangevuld voor men "Ingest" selecteerde) alsook de lesopname downloaden in mp4 naar een lokale schijf
 • het scherm van de lesopname maximaliseren
 • ervoor kiezen om maar één beeld weer te geven (het ene of het andere), de volgorde van beide beelden te wisselen, de weergavegrootte van beide beelden te wijzigen, of een combinatie van voorgaande
 • zoeken op bepaalde termen binnen de video (OCR)
 • te navigeren binnen de gebruikte slides tijdens de opgenomen presentatie
 • meer technologische informatie bekomen over de paella player (handleiding van de knoppen)
 • een lijstje van verwante video's oproepen