Welke gebruikersprofielen bestaan er in Minerva en Zephyr?

Binnen de electronische leeromgeving maken we wel onderscheid tussen 4 gebruikersprofielen:

1. Cursusbeheerders

Cursusbeheerders zijn gebruikers die:

  • zorgen voor cursusinhoud (cursusmateriaal, links, mededelingen, agenda, oefeningen, …)
  • kaderen de interactieve mogelijkheden van de modules forums, dropbox, wiki, oefeningen, ...
  • beschikken over beheerfuncties zoals het indelen van gebruikers in groepen, het aanpassen van cursuseigenschappen, het aanbieden van meer of minder modules (en dus functionaliteit), …

Meestal zijn de lesgevers de cursusbeheerders van cursussites en fungeren UGent medewerkers met een administratieve functie (bv. de facultaire aanspreekpunten voor Minerva) als cursusbeheerders van infosites.

2. Lesgevers

Lesgevers zijn gebruikers die als verantwoordelijke lesgever of medelesgever voor de cursus zijn aangesteld door de faculteitsraad. De studiegids vermeldt alle lesgevers per opleidingsonderdeel (zoals vastgelegd werd in Oasis).

3. Gebruikers op niveau van het Minerva platform

Dit is elke persoon met een profiel in Minerva, hetzij als:

  • UGent medewerker
  • UGent student.

4. Gebruikers op niveau van een Minerva cursus

Dit is elke persoon die automatisch is ingetekend op een cursussite of infosite (bv. op basis van het curriculum van de student), of toegang heeft verkregen na manuele intekening op een cursussite of infosite.