Wat is het verschil tussen peer assessment en peer review?

Het gebruik van peer evaluatie vraagt van zowel de lesgever als de studenten vaak een aangepaste houding en vaardigheden. Zo moeten studenten leren om criteria te hanteren (en formuleren), een kwalitatief beoordelingsverslag te schrijven/in te vullen en op een constructieve manier feedback te geven aan elkaar. Om dit proces te faciliteren, biedt Minerva 2 mogelijkheden aan. Maar wanneer gebruik je nu welke module?

  Peer assessment Peer review
Module WebPA Puntenboek
Voor het beoordelen... van groepswerk waarbij de groepsleden de individuele bijdrage van de andere groepsleden evalueren (op basis van een lijst met criteria waarop de bijdrage moet gescoord worden).

van een taak/document door één of meerdere studenten die niet noodzakelijk lid zijn van dezelfde groep. Er zijn 6 scenario's van peer reviewing mogelijk in Minerva. Ofwel beoordeelt een student:

  1. een mondelinge presentatie van één of meerdere studenten
  2. één of meerdere groepspresentaties maar is geen lid van deze groepen
  3. één of meerdere individuele bijdrages aan een groepspresentatie maar is geen lid van deze groepen
  4. een paper van één of meerdere studenten
  5. één of meerdere groepspapers maar is geen lid van deze groepen
  6. één of meerdere individuele bijdrages van een groepspaper en is lid van deze groep
Meer details