Wat is het verschil tussen een cursussite en een infosite?

Een cursussite ... Een infosite ...
is het Minerva equivalent van een OASIS-cursus (zoals in de studiegids). is het Minerva informatiekanaal van een faculteit, opleiding/afstudeerrichting, monitoraat of studentenvertegenwoordiging richting de studenten.
wordt aangemaakt door de verantwoordelijke lesgever van een cursus, of een medelesgever voor één of meerdere aanbodsessies van de cursus. wordt aangemaakt door de facultaire aanspreekpunten voor Minerva.
moet elk academiejaar opnieuw aangemaakt worden. blijven bestaan over de academiejaren heen.

bevat een code die is samengesteld uit:

  • de officiële cursuscode
  • de letter van de aanbodsessie (of het cijfer 0 als alle aanbodsessies samen als één cursussite worden aangemaakt).

bevat een code die is samengesteld uit:

  • een letter gekoppeld aan de faculteit
  • (eventueel) een volgnummer van maximaal 7 letters.

Opmerking: Extra-curriculaire cursussites kunnen door uw facultair aanspreekpunt voor Minerva worden aangemaakt ook al bestaat er geen link tussen deze cursussites en de opleidingsonderdelen binnen het officiële studieaanbod van de UGent. De code van deze cursussites is dan samengesteld uit:

  • een letter gekoppeld aan de faculteit
  • de letter X
  • een volgnummer van 5 cijfers.

Verwante informatie