Waarom kan ik als titularis geen cursussite aanmaken?

Als u niet over het juiste gebruikersprofiel in Minerva beschikt, dan bent u wellicht (nog) niet gekend als titularis van het opleidingsonderdeel in OASIS. Minerva synchroniseert namelijk elke nacht alle cursusgegevens vanuit OASIS.

Als er bv. recent een titulariswissel is doorgevoerd, dan gaat u best eens in uw faculteit na of deze wissel al doorgegeven is aan de centrale administratie. Misschien is de beslissing van de faculteitsraad nog niet verwerkt door de centrale studentenadministratie. Zodra u in OASIS (of de studiegids) correct vermeld staat als titularis van het opleidingsonderdeel lost dit probleem van zelf op in Minerva.

Verwante pagina's