Hoe zoek ik naar een lesopname in Opencast?

Via http://ictooce.ugent.be krijgt u een overzicht van alle lesopnames (gemaakt via het Opencast opnamesysteem). De zoekfunctionaliteit op deze webpagina is momenteel niet zo intuïtief. Dit wordt zeker in de toekomst verbeterd maar tot dan kan je dankzij deze eenvoudige tips beter zoeken.

Tips

 • Meerdere zoektermen combineren: plaats deze zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens (bijvoorbeeld "wiskunde 1"). Deze gecombineerde zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens leveren alleen resultaten op wanneer ze betrekking hebben op hetzelfde informatietype (bv. titel), maar niet bij gecombineerde zoektermen die betrekking hebben op meerdere informatietypes (bv. auteur en omschrijving).
 • Zoeken binnen specifieke velden: bijvoorbeeld dc_title-sum:wiskunde of over meerdere termen dc_title-sum:"wiskunde 1" . Als je geen specifiek zoekveld opgeeft, dan zoekt het systeem over alle mogelijke metadata.
  • dc_title-sum  --> zoeken op titel
  • dc_creator-sum  --> zoeken op auteur
  • dc_description-sum  --> zoeken op omschrijving
  • dc_created --> zoeken op datum, zie verder.
 • Wildcards: enkele mogelijke wildcards zijn
  • ? : wildcard voor 1 karakter, bijvoorbeeld te?t gaat zoeken op test, text, tent, ...
  • * : wildcard voor 0 of meerdere karakters, bijvoorbeeld ortho* gaat zoeken op ortho, orthopedagogie, ...
 • Zoeken op datum: gebruik het correcte datumformaat in combinatie met wildcards, bv. dc_created:2016* zoekt op alle opnames uit 2016, dc_created:2016-02* op alle opnames uit februari 2016, ...
 • Combinaties:
  • dc_title-sum:"wiskunde 1*" AND dc_created:2016-02*
  • dc_title-sum:ortho* AND introductie
  • ...

Meer details

De achterliggende technologie om opnames te zoeken is LUCENE. Voor meer informatie omtrent deze syntax kan je terecht op https://lucene.apache.org/core/2_9_4/queryparsersyntax.html