Hoe schrijf je een goede inleiding op je leerpad?

Online leerpaden bieden een belangrijke technologische hulp en ondersteuning voor het realiseren van blended learning en flipped classrooms.

Om studenten te motiveren uw leerpaden zelfstandig te doorlopen, voorziet u best zowel instructie, toetsing als interactie in een duidelijke structuur. Belangrijk is dat u hierbij ook de doelstellingen van de leerpaden duidelijk communiceert. Voor veel studenten is online zelfstudie namelijk relatief nieuw.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een mogelijke inleiding op uw leerpad(en).

 

Deze online zelfstudie dient om je beter voor te bereiden op het <hoorcollege / werkcollege / practicum> <thema> van <dd/mm/jjjj>. Aan het begin van dit contactmoment voorzien we nog een kort feedbackmoment voor eventuele vragen en opmerkingen.

 

Dit online leermateriaal…

  • is gericht op alle <studenten / werkstudenten / studenten uit de vooropleiding …>
  • neemt ongeveer <n> minuten tijd in beslag
  • kan je tijdelijk onderbreken en later hernemen (Minerva onthoudt je voortgang)
  • staat beschikbaar <tot het einde van het academiejaar / van … tot …>
  • bevat <geen / een> kennistest (telt niet mee voor examenpunten)
  • bevat <geen / een> groepsopdracht (in te dienen voor <deadline>)

​​Verplicht?

We raden sterk aan om dit leerpad op voorhand en volledig door te nemen. De cursusbeheerders kunnen je online activiteiten trouwens opvolgen via de gebruikersstatistieken in Minerva.
Het online leermateriaal is te kennen leerstof voor het examen, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Leerdoelstellingen

Op het einde van dit leerpad moet je in staat zijn om:

  • ...
  • ...
  • ...

Vragen en/of problemen?

Gebruik het forum als je moeilijkheden ondervindt bij het online zelfstudiemateriaal. Help gerust je medestudenten door elkaars vragen te (proberen) beantwoorden. Ook wij volgen de discussies in het forum van dichtbij op.
Contacteer gerust professor <naam> en/of (praktijk)assistent <naam> voor praktische vragen of een eventuele afspraak.

Trefwoorden: