Hoe kan ik een lesopname verwijderen?

Er bestaan 3 manieren om lesopnames te (laten) verwijderen.

1. Een lesopname verwijderen uit een Minerva cursussite

  1. Ga naar de module Documenten.
  2. Selecteer het rode vuilbakje naast de lesopname.

Opgelet: Hiermee verwijdert u enkel de link binnen Minerva naar deze lesopname, maar niet de lesopname op de server.

2. Een lesopname verwijderen van de weblecture pc in de leszaal

Je kan zelf lesopnames verwijderen van de weblecture pc in de leszaal (via de lokale catalogus en de "delete" knop).

3. Een lesopname verwijderen van de streaming server

Eenmaal de lesopname is doorgestuurd naar de streaming server, kan je deze lesopname niet langer zelf verwijderen van de server (en dus uit de catalogus op http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html). Stuur dan een e-mail naar multimedia@ugent.be met vermelding van zoveel mogelijk metadata.

In een latere release zal elke gebruiker meer mogelijkheden krijgen om eigen opnames zelf te beheren.