ICTO

Minerva en Zephyr update februari 2014

Op 1 februari 2014 zijn de onderwijs- en examenactiviteiten van het eerste semester academiejaar 2013-2014 achter de rug. Hierna volgt een week met intersemesterieel verlof. We kiezen die rustige week uit om Minerva en Zephyr een halfjaarlijks onderhoud te geven.

We plannen in eerste instantie een upgrade van de ELO-software op Minerva en Zephyr, waardoor enkele nieuwe functionaliteiten beschikbaar zullen worden vanaf het tweede semester. Een gedetailleerde beschrijving hiervan volgt later. 

Nederlands

Een UGent Talk gebruiken in je les? Dat kan!

Zondag 8 oktober 2017 vierden we Iedereen UGent! Eén van de vele activiteiten waren de UGent Talks, een knipoog naar de beroemde TED Talks. In twee sessies van anderhalf uur kon je je verbazen over een dozijn boeiende ideeën gebracht door bekende en minder bekende UGent'ers.

Sprekers

De opname van blok 1 is hier raadpleegbaar en omvat de UGent Talks van:

Nederlands

Slimme oplossingen om je blend verder te optimaliseren

Onderzoeksbureau RISBO (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft een vergelijkend onderzoek gevoerd rond de wijze van stimuleren en faciliteren van online en blended learning in het hoger onderwijs. De bevindingen werden op 20 september 2017 verduidelijkt op een SURF bijeenkomst. De betrokken onderwijsinstellingen waren de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Saxion, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft.

Nederlands

Hoe ken ik alleen opdrachten toe aan officiële studenten?

In Minerva kan je via de module Puntenboek opdrachten aanmaken (bv. een werkstuk indienen via de module Dropbox). Daarbij is het mogelijk om aan te geven dat de opdracht bedoeld is voor "iedereen" of "een selectie van gebruikers en/of groepen". Het gebeurt al eens dat er medelesgevers of andere studenten (die niet officieel ingeschreven zijn voor je cursus) in de doelgroep van een opdracht belanden. Dit is vervelend bij de toekenning van punten en/of feedback, en helemaal onwenselijk als het peer review opdrachten betreft.

Nederlands

Vorig academiejaar nog student, nu medewerker geworden?

Als u in academiejaar 2016-2017 nog student was maar ondertussen UGent medewerker bent geworden, dan bestaat de kans dat uw profiel in Minerva niet automatisch aangepast werd.

Gelieve dan te e-mailen naar minerva@ugent.be met vermelding van:

  • deze verandering
  • uw voornaam en familienaam
  • uw stamnummer (als student)
  • uw personeelsnummer.

Wij passen uw profiel in Minerva dan zo snel mogelijk aan!

Nederlands

De impact van werkstukken in 2e zittijd op plagiaatdetectie

Het spreekt voor zich dat bijvoorbeeld een Bachelor- of Masterproef in 2e zittijd een hoge plagiaatscore zal geven omdat het werkstuk uit 1e zittijd zich al in de Ephorus databank bevindt. Dit is op te lossen door de versie uit de 1e zittijd van deze student uit te vinken bij het raadplegen van het Ephorus rapport. Zo beïnvloedt deze vorige versie de plagiaatscore niet...

Nederlands

Steek ik nog energie in Minerva en Curios?

U hebt wellicht al gehoord dat we als Universiteit Gent een traject hebben gestart om naar nieuwe oplossingen te kijken voor onze elektronische leeromgeving (ELO).

Onze afdeling Onderwijstechnologie (ICTO) krijgt daardoor regelmatig vragen van medewerkers of het nog de moeite loont om leerpaden in Minerva aan te maken, om vragenreeksen in Curios aan te maken en/of om interne opleidingen over Minerva/Curios te volgen. Ons antwoord is duidelijk JA. Het is zeker geen verloren moeite!

Nederlands

Een opgeladen Masterproef vervangen door een nieuwe versie (bv. 2e zittijd)

Studenten kunnen niet zomaar een nieuw hoofddocument indienen (bv. in 2e zittijd). Ze zien dan de volgende foutmelding: “U hebt reeds een masterproef hoofddocument geüpload en u kunt maar één hoofddocument uploaden. Als u een nieuwe versie wenst te uploaden dient u eerst aan te vragen om de oude versie te verwijderen. Uw promotor of de beheerder van deze masterproefsite kan dan de oude versie verwijderen. Eens dit gebeurd is kunt u een nieuwe versie uploaden. U kunt wel meerdere bijlagen uploaden indien u dit wenst.”

Nederlands