Voordelen van flipping the classroom

Printvriendelijke pagina
  • Er kan gericht gedifferentieerd worden
  • De student kan het eigen leeproces zelf in handen nemen en vertoont meer engagement
  • Er kan gericht ingespeeld worden op de voorkennis en de noden van de studenten
  • Er wordt ingespeeld op de wijze van leren van millenniumstudenten
  • Er is betere interactie tussen studenten onderling en tussen student en docent
  • In de face-to-face leeractiviteiten worden leeractiviteiten aangeboden die actief leren stimuleren
  • De leerinhouden zijn 24/7 beschikbaar voor studenten
  • ...

BronSeminarie onderwijskunde 2.0 Flipping the classroom (AUGent - 17 mei 2016)

> Ga verder naar Hoe flip ik mijn opleidingsonderdeel?