Stap 4: Bedenk leeractiviteiten

Printvriendelijke pagina

De juiste leeractiviteit op het juiste moment

Het flipping the classroom model bevat 3 fasen:

 1. de activiteiten voor het contactmoment
 2. de activiteiten tijdens het contactmoment
 3. de activiteiten na het contactmoment.

Volgende vragen kunnen jou op weg zetten om leeractiviteiten te bedenken binnen elk van de 3 fases.

 • ​Wat wil ik dat mijn studenten onthouden (kennis), begrijpen (kennis), kunnen toepassen (vaardigheden), ... binnen mijn opleidingsonderdeel?
 • Welke leeractiviteiten zijn het meest effectief en efficiënt voor het behalen van je leerdoelen door elke student?
 • Welke leeractiviteiten kunnen studenten perfect individueel afwerken? Denk aan het bekijken van video, het lezen van een hoofdstuk uit het handboek, het afleggen van een formatieve toets, ... als voorbereiding op of verwerking van de higher order thinking skills activiteiten tijdens de contactmomenten.
 • Welke leeractiviteiten geven de contactmomenten een duidelijke meerwaarde? Denk aan (groeps)discussies, presentaties, demonstraties, differentiëring, (peer) feedback, ... en andere vormen van actief leren waarbij de studenten de kennis en instructies leren toepassen.
 • Hoe ga je studenten begeleiden tijdens en buiten de contactmomenten?

Online <=> face to face

Zorg ervoor dat de relatie tussen de online leeractiviteiten en de leeractiviteiten tijdens de contactmomenten duidelijk is voor de studenten. Dat je tijdens het contactmoment laat stemmen of een discussie start op een opdracht (bv. een lees- of schrijfopdracht) dat de studenten online maakten ter voorbereiding op het face to face moment.

Bestaande leermaterialen gebruiken/aanpassen <=> nieuwe leermaterialen maken

Hoe bestaande leermaterialen aanpassen?

In een flipped classroom is kwaliteitsvol studiemateriaal van groot belang. Het studiemateriaal dient inhoudelijk en didactisch van goede kwaliteit te zijn zodat studenten er zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. Zorg er ook voor dat studiemateriaal tijdig beschikbaar is en toegankelijk is voor alle studenten.

Hieronder vind je een aantal richtlijnen om de kwaliteit van je leermateriaal te screenen:

 • richtlijnen met een uitroepteken zijn 'must haves'
 • richtlijnen met een opgestoken duim zijn 'nice to haves'


Bron: Richtlijnen kwaliteitsvol studiemateriaal Howest Dienst Onderwijs.

Zie ook Tips bij het ontwerpen van digitaal leermateriaal.

Samenvatting

Oefening

Selecteer één klein maar duidelijk afgebakend onderdeel uit je cursus en werk voor dit thema of hoofdstuk een blended scenario uit. Vertrek van je leerdoelen en denk na hoe je deze gaat vertalen naar leeractiviteiten.

 1. Werk je blend scenario volledig uit aan de hand van dit sjabloon.
 2. Maak een video- of geluidsopname waarin je bondig antwoord geeft op de volgende vragen:
  • Welke leerdoelstellingen wil je bereiken? Op welke manier? En hoe wil je deze toetsen?
  • Welke bronnen ga je hiervoor gebruiken?
  • Welke leeractiviteiten en –materialen zijn hiervoor nodig? In welke vorm wil je deze aanbieden? Op welke vorm van effectieve instructie speel je dan in?
  • Welke randvoorwaarden zijn nodig om deze blend succesvol te kunnen uitvoeren?
 3. Publiceer deze opname op de padlet "Werk je blend scenario volledig uit".

> Ga naar Stap 5: Evalueer je flip