Stap 2: Bedenk je blend

Printvriendelijke pagina

Het flipping the classroom model bevat 3 fasen

 1. de activiteiten voor het contactmoment
 2. de activiteiten tijdens het contactmoment
 3. de activiteiten na het contactmoment.

Bedenk de activiteiten binnen elk van de 3 fases

Volgende vragen kunnen jou op weg zetten:

 • ​Wat wil ik dat mijn studenten onthouden (kennis), begrijpen (kennis) en kunnen toepassen (vaardigheden) binnen mijn opleidingsonderdeel?
 • Welke leeractiviteiten geven de contactmomenten een duidelijke meerwaarde?
 • Welke leeractiviteiten kunnen gemakkelijk buiten de contactmomenten plaatsvinden?
 • Hoe ga je studenten begeleiden tijdens en buiten de contactmomenten?
 • Is de manier waarop je de activiteiten wil evalueren duidelijk voor alle studenten?

10 tips om te komen tot de optimale blend

Werk je blend uit

Selecteer één klein maar duidelijk afgebakend onderdeel uit je cursus en werk voor dit thema of hoofdstuk een blended scenario uit. Vertrek van je leerdoelen en denk na hoe je deze gaat vertalen naar leeractiviteiten.

 1. Werk je blend scenario volledig uit aan de hand van dit sjabloon.
 2. Maak een video- of geluidsopname waarin je bondig antwoord geeft op de volgende vragen:
  • Welke leerdoelstellingen wil je bereiken? Op welke manier? En hoe wil je deze toetsen?
  • Welke bronnen ga je hiervoor gebruiken?
  • Welke leeractiviteiten en –materialen zijn hiervoor nodig? In welke vorm wil je deze aanbieden? Op welke vorm van effectieve instructie speel je dan in?
  • Welke randvoorwaarden zijn nodig om deze blend succesvol te kunnen uitvoeren?
 3. Publiceer deze opname op de padlet "Werk je blend scenario volledig uit".

> Ga naar Stap 3: Pas je bestaande leermaterialen aan