Stap 1: Beschrijf je leerdoelen

Printvriendelijke pagina

1. Analyseer je doelpubliek

Om ervoor te zorgen dat jouw (blended) leertraject optimaal gaat aansluiten bij de studenten uit jouw cursus breng je best eerst een aantal belangrijke eigenschappen van deze studenten in kaart.

De afkorting A.U.D.I.E.N.C.E. kan je helpen om persona's op te stellen.

 • Audience (doelgroep): Over hoeveel studenten gaat het?
 • Understanding (begrip): Welke (voor)kennis hebben de studenten al over het onderwerp van het leertraject?
 • Demographics (demografie): Over welk opleidingsniveau beschikken ze? Hebben ze allemaal dezelfde (culturele) achtergrond?
 • Interest (interesse): Zijn de studenten gemotiveerd om het leertraject te volgen? Worden ze gescoord op het leereffect na het volgen van het leertraject?
 • Environment (omgeving): Hebben de studenten voldoende kennis van het leerplatform? Kunnen ze zichzelf motiveren om te leren? Kunnen ze zichzelf deadlines stellen (en halen)?
 • Needs (behoeften): Welke behoeften en belangen hebben studenten en docenten ten aanzien van het leertraject? Zijn er extra leermiddelen nodig (bv. softwarelicenties)?
 • Customized (afgestemd op de doelgroep): Zijn er specifieke behoeften bij (een deel van) de studenten? Denk aan bv. werkstudenten, studenten met functiebeperkingen, ...
 • Expectations (verwachtingen): Wat verwachten de studenten van het leertraject?

Als je studentengroep bestaat uit studenten van verschillende opleidingen, dan is het zinvol om voor elke opleidingsgroep een nieuw persona op te stellen.

2. Analyseer je leerdoelen

Goed geformuleerde leerdoelen zijn essentieel voor het ontwerpen van jouw leertraject omdat ze:

 • docenten sturing geven bij de ontwikkeling van leeractiviteiten en -materialen
 • studenten duidelijkheid geven wat er van hen verwacht wordt naar kennis en vaardigheden na het doorlopen van het leertraject?
 • de basis vormen voor een evaluatie van de effectiviteit van het leertraject.

Een goed geformuleerd leerdoel voldoet aan 5 criteria (SMART):

 • Specifiek: Is het duidelijk wat de studenten precies gaan leren?
 • Meetbaar: Kan je meten of de studenten het leerdoel hebben bereikt?
 • Acceptabel: Zijn de studenten ook overtuigd van het belang van het leerdoel?
 • Realistisch: Kunnen de studenten het leerdoel binnen de voorziene tijd bereiken?
 • Tijdsgebonden: Tegen welke deadline moet het leerdoel bereikt zijn?

Beschrijf zo nodig nieuwe leerdoelen.

3. Vat samen

Download het Word document "Beschrijf je leerdoelen" en vul de volgende informatie voor jouw opleidingsonderdeel in:

 • een beschrijving van je studentengroep aan de hand van een persona op basis van de A.U.D.I.E.N.C.E. methode
 • een beschrijving van wat de studenten moeten kennen (kennis) en kunnen (vaardigheden) na afloop van het leertraject op basis van de SMART methode (kennis)
 • een beschrijving van de evaluatievormen je wilt gebruiken om deze leerdoelen te meten (zie OER).

Deel jouw denkoefening daarna op de padlet "Welke leerdoelen wil jij bereiken?"

> Ga naar Stap 2: Bedenk je blend