Stap 1: Bepaal je leerdoelen

Printvriendelijke pagina

Waarom leerdoelen formuleren?

Goed geformuleerde leerdoelen zijn essentieel voor het ontwerpen van jouw leertraject omdat ze:

  • docenten sturing geven bij de ontwikkeling van leeractiviteiten en -materialen
  • studenten duidelijkheid geven wat er van hen verwacht wordt qua kennis en vaardigheden na het doorlopen van het leertraject (zodat studenten gerichten kunnen leren)
  • de basis vormen voor de evaluatie van de effectiviteit van het leertraject
  • ...

Criteria

Een goed geformuleerd leerdoel voldoet aan 5 criteria (SMART):

  • Specifiek: Is het duidelijk wat de studenten precies gaan leren?
  • Meetbaar: Kan je meten of de studenten het leerdoel hebben bereikt?
  • Acceptabel: Zijn de studenten ook overtuigd van het belang van het leerdoel?
  • Realistisch: Kunnen de studenten het leerdoel binnen de voorziene tijd bereiken?
  • Tijdsgebonden: Tegen welke deadline moet het leerdoel bereikt zijn?

Tip

Gebruik actiewerkwoorden (pdf) voor het (her)formuleren van uw leerdoelen!

Oefening

Download het Word document "Beschrijf je leerdoelen" en vul de volgende informatie voor jouw opleidingsonderdeel in:

  • een beschrijving van wat de studenten moeten kennen (kennis) en kunnen (vaardigheden) na afloop van het leertraject op basis van de SMART methode (kennis)

> Ga naar Stap 2: Bepaal de beginsituatie van je studenten