Stap 1: Bepaal voor welk deel van jouw opleidingsonderdeel het flipped classroom model een meerwaarde kan betekenen

Printvriendelijke pagina

Wanneer kies je voor online leeractiviteiten en wanneer voor face-to-face leeractiviteiten?

Vragen die kunnen helpen bij het maken van deze afweging hebben te maken met jouw leerinhouden, leerdoelen en doelpubliek.

Enkele voorbeeldvragen zijn:

 • Hoe belangrijk is interactie waarbij emoties en empathie een belangrijke rol spelen?
 • Ervaren docenten een cognitieve en psychologische afstand met de studenten als ze online communiceren? Communicatie via een beeldscherm kan ook vloeiende interacties belemmeren en leiden tot misverstanden...

Zelf aan de slag

1. Analyseer je leerinhoud

In het algemeen geldt: hoe groter de kenniscomponent, hoe eenvoudiger het normaal is om online leren toe te passen.

 • Wat zijn de leerinhouden?
 • Welke topics vinden studenten moeilijk?
 • Welke topics zijn belangrijk?
 • Welke topics zijn eerder aanvullend?
 • Moet je bepaalde handelingen meermaals voortonen?
 • Moet gevoelige informatie worden besproken?
 • ...

2. Analyseer je doelpubliek

Om ervoor te zorgen dat jouw (blended) leertraject optimaal gaat aansluiten bij de studenten uit jouw cursus breng je best eerst een aantal belangrijke eigenschappen van deze studenten in kaart.

De afkorting A.U.D.I.E.N.C.E. kan je helpen om persona's op te stellen.

 • Audience (doelgroep): Over hoeveel studenten gaat het?
 • Understanding (begrip): Welke (voor)kennis hebben de studenten al over het onderwerp van het leertraject?
 • Demographics (demografie): Over welk opleidingsniveau beschikken ze? Hebben ze allemaal dezelfde (culturele) achtergrond?
 • Interest (interesse): Zijn de studenten gemotiveerd om het leertraject te volgen? Worden ze gescoord op het leereffect na het volgen van het leertraject?
 • Environment (omgeving): Hebben de studenten voldoende kennis van het leerplatform? Kunnen ze zichzelf motiveren om te leren? Kunnen ze zichzelf deadlines stellen (en halen)?
 • Needs (behoeften): Welke behoeften en belangen hebben studenten en docenten ten aanzien van het leertraject? Zijn er extra leermiddelen nodig (bv. softwarelicenties)?
 • Customized (afgestemd op de doelgroep): Zijn er specifieke behoeften bij (een deel van) de studenten? Denk aan bv. werkstudenten, studenten met functiebeperkingen, ...
 • Expectations (verwachtingen): Wat verwachten de studenten van het leertraject?

Als je studentengroep bestaat uit studenten van verschillende opleidingen, dan is het zinvol om voor elke opleidingsgroep een nieuw persona op te stellen.

3. Analyseer je leerdoelen

Goed geformuleerde leerdoelen zijn essentieel voor het ontwerpen van jouw leertraject omdat ze:

 • docenten sturing geven bij de ontwikkeling van leeractiviteiten en -materialen
 • studenten duidelijkheid geven wat er van hen verwacht wordt naar kennis en vaardigheden na het doorlopen van het leertraject?
 • de basis vormen voor een evaluatie van de effectiviteit van het leertraject.

Een goed geformuleerd leerdoel voldoet aan 5 criteria (SMART):

 • Specifiek: Is het duidelijk wat de studenten precies gaan leren?
 • Meetbaar: Kan je meten of de studenten het leerdoel hebben bereikt?
 • Acceptabel: Zijn de studenten ook overtuigd van het belang van het leerdoel?
 • Realistisch: Kunnen de studenten het leerdoel binnen de voorziene tijd bereiken?
 • Tijdsgebonden: Tegen welke deadline moet het leerdoel bereikt zijn?

4. Vat samen

Download het Word document "Beschrijf je leerdoelen" en vul de volgende informatie voor jouw opleidingsonderdeel in:

Deel jouw denkoefening daarna op de padlet "Welke leerdoelen wil jij bereiken?"

5. Bedenk je blend

Selecteer één klein maar duidelijk afgebakend onderdeel uit je cursus en werk voor dit thema of hoofdstuk een blended scenario uit. Vertrek van je leerdoelen en denk na hoe je deze gaat vertalen naar leeractiviteiten.

 1. Werk je blend scenario volledig uit aan de hand van dit sjabloon.
 2. Maak een video- of geluidsopname waarin je bondig antwoord geeft op de volgende vragen:
  • Welke leerdoelstellingen wil je bereiken? Op welke manier? En hoe wil je deze toetsen?
  • Welke bronnen ga je hiervoor gebruiken?
  • Welke leeractiviteiten en –materialen zijn hiervoor nodig? In welke vorm wil je deze aanbieden? Op welke vorm van effectieve instructie speel je dan in?
  • Welke randvoorwaarden zijn nodig om deze blend succesvol te kunnen uitvoeren?
 3. Publiceer deze opname op de padlet "Werk je blend scenario volledig uit".

> Ga naar Stap 2: Activeer studenten tijdens de contactmomenten