Samenwerkend leren

Printvriendelijke pagina

Via samenwerkend leren nemen de studenten meer zelf de touwtjes van hun leerproces in handen. Veel studies wijzen op de positieve impact van “samenwerken om te leren” op het leerproces, maar de studenten zullen ook moeten “leren samenwerken”.

Zo bestaan er tal van toepassingen om de onderlinge communicatie tussen studenten te verbeteren, hen te ondersteunen bij het brainstormen, elkaar te begeleiden binnen de groep, …

De lesgever neemt dan eerder de rol op van begeleider (“guide on the side”) van het leerproces dan van overbrenger van kennis en vaardigheden (“sage on the stage”).

Hoe begin je er aan?

Tips

 • maak dat de studenten elkaar allemaal nodig hebben om het gewenste leerresultaat te bereiken (bv. door elke student een rol te geven)
 • beoordeel elke student op de eigen inbreng en het groepsresultaat
 • evalueer ook de werking van de groep (groepsproces)
 • stimuleer ook het aanleren van sociale vaardigheden zoals elkaar vertrouwen, ondersteunen, samen problemen oplossen, respectvol communiceren, …

Kies een gepast format

Enkele voorbeelden:

 1. Peer instructie
 2. Peer feedback
 3. Samen online brainstormen op een virtueel bord
 4. Samen online discussies voeren in een forum
 5. Samen online argumenteren én beslissen
 6. Samen online schrijven aan nieuwe documenten
 7. Samen online documenten & video annoteren
 8. Hulpmiddelen voor studenten om de groepswerking te faciliteren
 9. ...

Verwante pagina's