Samen online argumenteren én beslissen

Printvriendelijke pagina

Enkele goede tools om samen online te overleggen, waarna de groep kan komen tot een consensus op basis van alle argumenten, zijn:

Tricider

Via de tool Tricider is het mogelijk:

  • om een vraag te stellen
  • dat alle deelnemers één of meerdere ideeën/meningen over deze vraag ingeven
  • dat alle deelnemers kunnen argumenten of en waarom ze eerder positief (pros) of negatief (cons) staan tegenover deze ideeën en meningen
  • dat alle deelnemers deze argumenten kunnen upvoten/liken
  • dat alle deelnemers kunnen stemmen voor de beste ideeën en meningen.

ProConit

Ook de tool ProConIt is een social evaluation tool waarbij de deelnemers:

  • de keuze krijgen tussen een eerder positieve en een eerder negatieve stellingname op een vraag
  • een of meerdere opinies/argumenten kunnen posten die deze positieve of negatieve stellingname onderschrijft
  • deze opinies/argumenten kunnen scoren op hun waarde (van 0 irrelevant tot 5 zeer belangrijk)
  • uiteindelijk een beeld krijgen of de slinger eerder richting pro of con gaat (op basis van de scores die aan elke opinie werd toebedeeld, dus niet aan het aantal votes op zich)

Mentimeter

Mentimeter bevat dan weer de mogelijkheid om studenten 100 punten te laten verdelen over een aantal stellingen (bij voorkeur maximaal 5 à 7 om het werkbaar te houden).

Create a question and present

Get a vote

Loomio

Loomio is een eenvoudig te gebruiken online applicatie voor gezamenlijke besluitvorming. Het faciliteert (verspreide) groepen om snel beslissingen te nemen en constructieve acties te starten.

Een gelijkaardige tool is Stormboard.