Project vernieuwing ELO

Printvriendelijke pagina

Vernieuwing van de UGent elektronische leeromgeving (ELO)

De volgende componenten maken deel uit van de centraal beheerde UGent ELO:

 • prioritair:
  • de leeromgevingen Minerva en Zephyr met tal van cursusspecifieke functionaliteiten en interfaces naar de andere componenten zoals WebPA (peer assessment), Ephorus (plagiaatdetectie), ...
 • in latere fasen:
  • Curios (online toetsomgeving)
  • MCE (Multiple Choice examens)
  • Vote (online stemmen)
  • Mediamosa (beheer van streaming video)
  • Opencast (beheer van lesopnames)

​Daarnaast is de ELO uiteraard geen losstaande applicatie maar verzorgt ze ook interfacing met andere centrale UGent-services zoals Oasis, Centauro, Ldap/CAS/AD, e-mail, studietijdmetingen, onderwijsevaluaties, de deponering van bachelor- en masterproeven, de Simontest (LimeSurvey), ... Interne coördinatie met deze services staan dus ook op de agenda.

Planning

 • Maart 2016
  • Het bestuurscollege keurt een plan van aanpak goed met betrekking tot de vernieuwing van de ELO aan de UGent
  • Oprichting van de stuurgroep "vernieuwing ELO"
 • Q2 tot Q4 2016
  • Opstart van een vernieuwingsproject volgens een refactoring-scenario (= interne ontwikkeling van een nieuwe ELO gebaseerd op de bestaande Minerva/Curios)
 • Q1 tot Q2 2017
  • Verandering van strategie: scenario gebaseerd op het zoeken naar bestaand LMS-platform dat grootste deel van de wensen en eisen op zich neemt, in plaats van een refactoring-scenario
  • Voorbereiding van een aanbesteding
   • Opstellen van een projectteam
   • Vertalen van de UGent-onderwijsvisie naar ELO
   • Analyse van het gebruik van de huidige functionaliteiten
   • Opstellen van een programma van eisen en behoeften
   • Marktverkenning (consulteren van andere onderwijsinstellingen, demosessies, ...)
   • Opstellen van de gunningscriteria (technische en functionele vereisten)
 • ​Q3 2017 tot Q2 2018
  • Validatie selectiecriteria door ICT commissie, onderwijsraad en bestuurscollege
  • Publicatie selectiecriteria in november 2017
  • Publicatie Europese aanbesteding in januari 2018
  • Onderhandelingsbijeenkomsten met de verschillende leveranciers
  • Beoordeling van de verschillende proefopstellingen door studenten, docenten en medewerkers
  • Keuze van platform voorzien in april 2018
 • Sep 2018 = gedeeltelijke implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2018-2019 (piloot)
 • Feb 2019 = gedeeltelijke implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2018-2019 (25%)
 • Sep 2019 = universiteitsbrede implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2019-2020 (100%)

Impact planning op huidige platformen

De huidige platformen Minerva, Zephyr en Curios blijven bestaan zolang dit relevant is (bv. omwille van de archieffunctie). Dus normaal tot jaren tot na de universiteitsbrede implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2019-2020. 

Wat mag u dan nog verwachten tot Q3 2019?

 • onderhoud van de software: functionele quick wins, bug fixes, lay-out in de nieuwe huisstijl, ...
 • verdere ondersteuning aan onze gebruikers
 • geen ontwikkeling van nieuwe features

Contactpersoon binnen DICT

Toon Van Hoecke