Project vernieuwing ELO

Printvriendelijke pagina

Vernieuwing van de UGent elektronische leeromgeving (ELO)

De volgende componenten maken deel uit van de centraal beheerde UGent ELO:

 • Minerva en Zephyr (online cursussen beheren, ook wel Learning Management System of LMS genoemd) met tal van cursusspecifieke functionaliteiten en interfaces naar de andere componenten
 • Curios (online toetsomgeving)
 • MCE (Multiple Choice examens)
 • Vote (online stemmen)
 • Mediamosa (beheer van streaming video)
 • Opencast (beheer van lesopnames)
 • Andere componenten zoals WebPA (peer assessment), Ephorus (plagiaatdetectie), ...

De ELO is geen losstaande applicatie maar verzorgt ook interfacing met andere centrale UGent-services zoals Oasis, Centauro, Ldap/CAS/AD, e-mail, studietijdmetingen, onderwijsevaluaties, de deponering van bachelor- en masterproeven, de Simontest (LimeSurvey), ...

Planning

 • Maart 2016
  • Het bestuurscollege keurt een plan van aanpak goed met betrekking tot de vernieuwing van de ELO aan de UGent
  • Oprichting van de stuurgroep "vernieuwing ELO"
 • Q2 tot Q4 2016
  • Opstart van een vernieuwingsproject volgens een refactoring-scenario (= interne ontwikkeling van een nieuwe ELO gebaseerd op de bestaande Minerva/Curios)
 • Q1 tot Q2 2017
  • Verandering van strategie: scenario gebaseerd op het zoeken naar bestaand LMS-platform dat grootste deel van de wensen en eisen op zich neemt, in plaats van een refactoring-scenario
  • Voorbereiding van een aanbesteding
   • Vertalen van de UGent-onderwijsvisie naar ELO
   • Analyse van het gebruik van de huidige functionaliteiten
   • Marktverkenning (consulteren van andere onderwijsinstellingen, demosessies, ...)
   • Opstellen van de gunningscriteria (technische en functionele vereisten)
  • Publicatie van de aanbesteding (looptijd gunning: juli 2017 - maart 2018)‚Äč
 • Q3 2017 tot Q1 2018 = looptijd gunningsprocedure
  • Proefopstellingen door deelnemers
  • Afchecken van alle criteria
  • Gunning (productkeuze)
 • Q2 2018 tot Q2 2019 = pilootfase in academiejaar 2018-2019
  • gefaseerde integratie
  • migratie
  • implementatie
  • opleidingen
 • Q3 2019 = universiteitsbrede implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2019-2020

Impact planning op huidige platformen

De huidige platformen Minerva, Zephyr en Curios blijven bestaan zolang dit relevant is (bv. omwille van de archieffunctie). Dus normaal tot jaren tot na de universiteitsbrede implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2019-2020. 

Wat mag u dan nog verwachten tot Q3 2019?

 • onderhoud van de software: functionele quick wins, bug fixes, lay-out in de nieuwe huisstijl, ...
 • verdere ondersteuning aan onze gebruikers
 • geen ontwikkeling van nieuwe features

Projectverantwoordelijke

Toon Van Hoecke