Pols tijdens de les naar het begrip bij de studenten