Groter leerrendement

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonHet ICTO team is er persoonlijk van overtuigd dat het leerrendement vergroot naarmate:

  • je de studenten actief aan het werk zet
  • met een betekenisvolle of authentieke leeractiviteit (bv. een opdracht die een directe toepassing is van de theorie of inspeelt op een concreet vraagstuk binnen de bedrijfswereld of actualiteit)
  • die voortbouwt op reeds aanwezige kennis en/of vaardigheden (om verbanden met voorgaande hoofdstukken te leggen)
  • om een duidelijk afgebakend doel te bereiken (vertel studenten waarom ze iets moeten leren, waarom een bepaalde kennis of vaardigheid belangrijk is, …)
  • door studenten regelmatig te laten samenwerken (laat studenten elkaar uitleg geven, samen beslissingen nemen, samen creëren, …)
  • ...

Denk hier aub aan bij het ontwerpen van uw blended onderwijs.