Lesopnames

Printvriendelijke pagina

Capture agent campus Coupure E2.009Sinds 2012 installeert het Multimediateam opnametoestellen (of “capture agents”) in auditoria om lesopnames mogelijk te maken.

Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om:

 • hoorcolleges, presentaties, lezingen, ... op te nemen waarbij zowel videobeelden van de lesgever, de presentatie als de audio samengevoegd worden
 • deze opnames gemakkelijk te integreren als streaming video in Minerva/Zephyr
 • het afspelen ervan aan te passen aan de behoefte van de kijker (snelheid van afspelen, navigatie volgens tijd of slide, weergave van slide en/of lesgever, ...)

Vaste en mobiele systemen

 • Alle auditoria die al uitgerust zijn met vaste opnametoestellen vind je op de pagina Locaties.
 • Als alternatief kan je ook één van onze twee mobiele opnametoestellen of MEVO camera ontlenen. Gelieve deze toestellen wel tijdig (bij voorkeur een tweetal weken op voorhand) aan te vragen.

Technologie

De open source software Galicaster maakt het mogelijk om lesopnames manueel te starten via eenvoudige touch screen bediening.

De open source software Opencast zorgt ervoor dat de opnames automatisch worden verwerkt (o.a. omzetting naar een streaming formaat, het opdelen in segmenten per slide, tekstanalyse van de slides, ...) zodat het bekijken van de lesopnames in een 2-scherm mediaspeler in uw favoriete browser mogelijk wordt.

Lesopname: technische flowchart

Opgelet: Alle opnames worden eerst op de "Opencast recorder" opgeslagen (zie stap 1 bij "Een les opnemen"). Dit is de weblecture pc die zich ook in de desk bevindt, net als de auditorium pc. Pas na "stap 2: de opname doorsturen naar de server" komt de data op de algemene opslagruimte voor lesopnames.

Opgelet: Iedereen met een UGent account kan de volledige catalogus zien, alle opnames verder bekijken, ernaar linken in Minerva/Zephyr, ... Wie geen UGent account heeft, kan de catalogus en de opnames niet zien op http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html.

Lesopname: recorder vs media manager

Belangrijke richtlijnen

 • Controleer op voorhand welke leszalen en auditoria al uitgerust zijn met apparatuur voor lesopnames!
 • Sluit de leszaal altijd af (bij voorkeur ook tijdens pauzes) om diefstal tegen te gaan.
 • Koppel de kabels die verbonden zijn met de capture agents nooit los.
 • Schakel de weblecture PC nooit uit.
 • Probeer de capture agent uit slaapmodus te halen via de on/off knop op het touch screen. Als dit niet lukt omdat de weblecture PC (staat ook in de kast van de les PC) volledig uit staat, dan mag je deze weblecture PC zelf aanschakelen.
 • Vraag eventueel enkele studenten om mee te helpen bij de controle van de opnametoestellen (of zelfs bij de opnames).

Een les manueel opnemen (zelf starten in de leszaal)

Videohandleidingen

Onderstaande video focust vooral op de manuele opname via het touch screen.

In onderstaande videohandleiding verheldert prof. Piet Deprez de opeenvolgende stappen gaande van de opname van een les tot het integreren van deze lesopname in een cursussite.

Stap 1: een les(onderdeel) manueel opnemen

 1. Haal het scherm uit zijn slaapstand door op de muis te klikken (als dit niet volstaat dan schakelt u het scherm aan met de Power knop helemaal rechts onderaan aan de zijkant van het scherm).
 2. Schakel de camera aan met de groene Power knop van de afstandsbediening. Er gaat een groen lichtje branden in het zwarte vlakje onder de camera en op het scherm verschijnt het hoofdscherm met 2 opties: “Record” en “Media Manager”.
 3. Selecteer met de muis de optie “Record”. Het scherm toont zowel het beeld van de computer (bv. presentatie) en het camerabeeld uit de leszaal.
 4. Leg (indien gewenst) verschillende cameraposities vast:
  1. Gebruik de pijltjes op de afstandsbediening om de camera te bewegen.
  2. Gebruik het plus- en minteken op de afstandsbediening om de camera te laten in- en uitzoomen.
  3. Duw een tweetal seconden een nummertoets in om deze camerapositie op te slaan (= preset).
 5. Selecteer met de muis de opnameknop (rode bol) om de opname te starten. Er verschijnt een rode balk met de woorden “Recording”.
 6. Selecteer met de muis het rode vierkant om de opname te stoppen.
 7. Bevestig uw keuze met de optie “Stop”.

Stap 2: de opname manueel doorsturen naar de streaming server

 1. Ga terug naar het hoofdscherm met de pijl naar links bovenaan het scherm.
 2. Selecteer in het hoofdscherm de optie “Media Manager”.
 3. Selecteer de lijn met je opname in de lijst (de meest recente staat bovenaan) en kies onderaan voor “Edit”.
 4. Vul de metadata aan in het scherm “Edit metadata”:
  1. Title (onderwerp les)
  2. Presenter (naam docent)
  3. Description (beschrijving van de lesinhoud)
  4. Language (taal van de gegeven les)
  5. Course/series (bv. de cursuscode)
 5. Selecteer “Save” om je ingevulde metadata te bevestigen.
 6. Selecteer de lijn met je opname in de lijst (nu met metadata) en kies onderaan voor “Operation”.
 7. Selecteer “Ingest”.

Resultaat: De computer verstuurt de opname naar de mediaserver waardoor het bestand wordt omgezet naar streaming video en uiterlijk de volgende dag kan geïntegreerd worden binnen uw cursus- of infosite (zie FAQ "Hoe kan ik een lesopname toevoegen aan de module Documenten binnen Minerva?").

Een lessenreeks automatisch laten opnemen (op voorgeprogrammeerde data)

Als u een lessenreeks wilt laten opnemen met een vast opnametoestel (op voorgeprogrammeerde data), dan dient u de onderstaand formulier uiterlijk 1 week voor de start van uw lessenreeks te e-mailen naar multimedia@ugent.be. Als uw lessen doorgaan in verschillende auditoria, dan dient u onderstaand formulier per auditorium in te vullen.

Formulier

Cursustitel:  
Lesgever:  
Cursuscode:  
Dag en datum eerste les: (bv. maandag 12 april 2018)
Dag en datum laatste les: (bv. maandag 21 mei 2018)
Startuur: (bv. 14u)
Einduur: (bv. 17u)
Campus/auditorium: (bv. Campus De Sterre, Auditorium A0)

Belangrijke opmerkingen

 1. Het nummeren van de de lessen gebeurt automatisch per auditorium.
 2. De opnames starten dan automatisch en u hoeft niet langer via een manuele handeling in het auditorium ter plaatse de opname te starten.
 3. We raden wel aan om telkens de goede werking van het opnametoestel een blik te gunnen:
  1. Staat het toestel aan? Indien niet, schakel het aan.
  2. Is alle gewenste input (slides, camera, audiobalk, ...) zichtbaar? Indien niet, contacteer zo snel mogelijk het team Multimedia.
  3. Bij eventuele problemen mag je het toestel altijd herstarten.
 4. Schakel een opnametoestel nooit uit.

FAQ

Vragen?