Kennis toetsen

Printvriendelijke pagina

Hoe kan technologie meten of de gegeven instructie of interactie hebben geleid tot het behalen van de leerdoelstellingen?

Voordelen van formatief toetsen

Op basis van deze resultaten kunnen:

 • lesgevers de kwaliteit van hun vragen verbeteren (andere vragen, vragen anders verwoorden, …)
 • lesgevers specifieke studenten individueler begeleiden (differentiëren)
 • lesgevers studenten beter indelen in groepen met studenten van hetzelfde of hoger niveau (met het oog op de organisatie van samenwerkende leeractiviteiten) 
 • studenten hun eigen leerproces beter inschatten en hun tekortkomingen aanpakken (dit kan hun motivatie verhogen)

Kies een gepast format

Enkele voorbeelden:

 1. Peer instructie
 2. Pols voor de les naar de (voor)kennis van studenten
 3. Pols tijdens de les naar de (voor)kennis van studenten
 4. Pols tijdens de les naar het begrip bij studenten
 5. Antwoorden op een online (prik)bord
 6. Stemmen via stembakjes
 7. Stemmen via student response systemen
 8. Storytelling als alternatief voor klassieke (schrijf)opdrachten
 9. Flashcards om jezelf te testen
 10. Laat studenten zelf vragen bedenken. Zo leer je hen op een andere manier naar de leerstof kijken, de hoofdzaken van bijzaken scheiden, nadenken over een goede verwoording van de vraag, plausibele doch foutieve antwoordopties bedenken, …