Inleiding

Printvriendelijke pagina

Wat is blended learning?

Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs.

In het online gedeelte worden studenten op een actieve manier uitgedaagd om de leerstof op eigen toestel, tijd, plaats en tempo aan te leren. Tijdens de contacturen komt hierdoor meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, het actief verwerken en toepassen van deze kennis en vaardigheden, ...

Door de afwisseling van activerende leeractiviteiten (voor, tijdens en/of na de les), en vooral door elke leeractiviteit in te zetten waarvoor deze het meest geschikt is, kan je de leereffectiviteit bij studenten merkbaar verbeteren.

Rol van de docent

Deze onderwijsbenadering betekent in de eerste plaats dus een didactisch-pedagogische uitdaging voor de docent! Hij/zij wordt namelijk uitgedaagd grondig na te denken over zijn rol bij instructie, over activerende werkvormen, over het regelmatiger toetsen van de kennis en vaardigheden, ... Zo evolueert de rol van de docent bij blended learning eerder van de "sage in the stage" naar een "guide on the side" als begeleider van het leerproces.

Technologie als middel

Goed onderwijs kan perfect zonder technologie, maar slim gekozen ICT toepassingen kunnen jouw onderwijsaanpak wel ondersteunen, beter faciliteren, handiger organiseren, ... In onderstaand voorbeeld geeft TU Delft aan welke leeractiviteiten face-to-face dan wel online kunnen worden aangeboden.

 

Onderwijsondersteuning

De onderwijstips Blended learning en Flipping the classroom gaan dieper in op deze materie, net als de docenten- en assistententrainingen die georganiseerd worden door de afdeling Onderwijskwaliteitszorg. Daarnaast organiseert ICTO ook persoonlijke begeleiding voor blended learning en hebben onze lessons learned in kaart gebracht.

Vraag

Wat betekent Blended learning voor jou?