Inleiding

Printvriendelijke pagina

Blended learning slaat op de combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs.

In het online gedeelte kunnen studenten op eigen toestel, tijd, plaats en tempo leren. Tijdens contacturen is er dan weer meer ruimte voor verdiepende discussies, het actief toepassen van de kennis en vaardigheden, ... Door deze afwisseling van leeractiviteiten, en vooral door elke leeractiviteit in te zetten waarvoor deze het meest geschikt is, kan je de leereffectiviteit bij studenten merkbaar verbeteren.

Guide by the side

Deze onderwijsbenadering betekent in de eerste plaats dus een didactisch-pedagogische uitdaging voor de docent! Hij/zij wordt namelijk uitgedaagd grondig na te denken over zijn rol bij instructie, over activerende werkvormen, over het regelmatiger toetsen van de kennis en vaardigheden, ... Zo evolueert de rol van de docent bij blended learning eerder van de "sage in the stage" naar een "guide on the side" als begeleider van het leerproces.

Face-to-face versus online

Goed onderwijs kan perfect zonder technologie, maar slim gekozen ICT toepassingen kunnen jouw onderwijsaanpak wel ondersteunen, beter faciliteren, handiger organiseren, ... In onderstaand voorbeeld geeft TU Delft aan welke leeractiviteiten face-to-face dan wel online kunnen worden aangeboden.

 

Onderwijsondersteuning

De onderwijstips Blended learning en Flipping the classroom gaan dieper in op deze materie, net als de docenten- en assistententrainingen die georganiseerd worden door de afdeling Onderwijskwaliteitszorg. Daarnaast organiseert ICTO ook persoonlijke begeleiding voor blended learning en hebben onze lessons learned in kaart gebracht.

Vraag

Wat betekent Blended learning voor jou?