Algemene tips

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonTips voor een groter leerrendement

Het ICTO team is er persoonlijk van overtuigd dat het leerrendement vergroot naarmate:

 • je de studenten actief aan het werk zet
 • met een betekenisvolle of authentieke leeractiviteit (bv. een opdracht die een directe toepassing is van de theorie of inspeelt op een concreet vraagstuk binnen de bedrijfswereld of actualiteit)
 • die voortbouwt op reeds aanwezige kennis en/of vaardigheden (om verbanden met voorgaande hoofdstukken te leggen)
 • om een duidelijk afgebakend doel te bereiken (vertel studenten waarom ze iets moeten leren, waarom een bepaalde kennis of vaardigheid belangrijk is, …)
 • door studenten regelmatig te laten samenwerken (laat studenten elkaar uitleg geven, samen beslissingen nemen, samen creëren, …)
 • ...

Denk hier aub aan bij het ontwerpen van uw blended onderwijs.

10 tips for better blends (Clive Shepherd)

 1. Don’t jump to solutions – start with a sound analysis
 2. Try to stop the subject expert and the client dictating the solution
 3. Focus on performance, not knowledge
 4. Don’t overdo the self-study
 5. Build in lots of opportunities to practise new skills
 6. Use guided discovery to get across the big ideas
 7. Keep a balance between the synchronous and asynchronous
 8. Keep all ideas about technology out of your mind until you’ve fixed on a suitable method
 9. Recognise that face-to-face learning still has an important part to play
 10. Extend the blend along the whole learning journey

Bron10 tips for better blends