Modules

Aankondigingen

Via de module Aankondigingen wordt belangrijke informatie meegedeeld aan de gebruikers van cursus- of infosites. Ook opdrachten kunnen langs deze weg aangekondigd worden.

Nederlands

Wiki

Via de module Wiki is het mogelijk om webpagina’s aan te maken en door meerdere gebruikers te laten aanpassen zonder dat de inhoud eerst door deskundigen moet worden goedgekeurd. Dit maakt van een wiki een ideaal medium voor online samenwerking aan een groepsopdracht of project. We maken hierbij het verschil tussen een cursuswiki en een groepswiki.

Nederlands

WebPA

Contacteer eerst minerva@ugent.be om de module WebPA te activeren in uw cursussite. Deze module is niet standaard beschikbaar bij de creatie van een nieuwe cursussite. 
WebPA is namelijk een extern product dat het team Elektronische leeromgeving niet zelf heeft ontwikkeld.
Nederlands

Klassen

De klas-module is er gekomen als een vereenvoudiging, om klassen (die onderliggend een groep zijn) af te scheiden van de groepen-module, en zo ook geen acties toe te laten die op een klas niet mogen, zoals beheer van de gebruikers van een klas - dit gebeurt enkel op platformniveau.

Werking

De cursusbeheerder krijgt een lijst van alle klassen in de cursus te zien, en zelf bepalen welke van de modules documenten, wiki en forum door de studenten kunnen gebruikt worden, door deze aan of af te klikken onder zichtbaarheid.

Nederlands