Modules

Portfolio

De module "Portfolio" wordt vaak ingezet bij stagebegeleiding, (groeps)papers, projectwerk, ... en is een handig instrument om:

  • de ontwikkeling van studenten te stimuleren, op te volgen en te begeleiden
  • de competenties van studenten te beoordelen.

Wat is een portfolio?

Het portfolio in Minerva bestaat uit 3 componenten:

Nederlands

WebPA

WebPA is een online peer assessment tool. Deze module wordt gebruikt in het kader van groepswerk waarbij:

Nederlands

Puntenboek

De module Puntenboek is een module waarbij lesgevers online scores en/of feedback kunnen toekennen aan individuele bijdrages, groepswerk, ...

Nederlands