Statistiek 1

Printvriendelijke pagina

Statistiek I (H000226) is een verplicht opleidingsonderdeel in meerdere Bachelor opleidingen en in het schakelprogramma tot Master of Science in het sociaal werk. Het opleidingsonderdeel wordt op traditionele wijze gedoceerd met wekelijkse hoorcolleges en tweewekelijkse oefensessies in groepen van 70 studenten.

De verantwoordelijke lesgever is Prof. Dr. Thierry Marchant (vakgroep Data-Analyse aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen).

Overzicht

 • Semester: 1e semester
 • Cluster: alfa wetenschappen
 • Studiepunten: 8
 • Studietijd: 240 uur
 • Contacturen: 45 uur
 • Aantal studenten: +/- 1300
 • Onderwijstaal: Nederlands
 • Studiefiche: 2012 > 2013 > 2014

Video

Prof. Dr. Thierry Marchant

Doelstellingen

Professor Marchant wou blended learning uitproberen omdat het slaagpercentage voor Statistiek I heel laag is (ongeveer 30% bij zowel examens in 1e als in 2e zittijd). Hij zag hiervoor een aantal verklaringen:

 1. een te lage voorkennis wiskunde: er is echter geen tijd om deze voorkennis tijdens de contactmomenten op te frissen of in te halen
 2. uitstelgedrag bij de studenten: studietijdmetingen tonen aan dat studenten maar ongeveer de helft van de aangeraden tijd besteden aan Statistiek I en pas beginnen studeren in de blokperiode.
 3. een negatief imago van het opleidingsonderdeel: veel studenten vertonen een passieve attitude tegenover Statistiek I. Ze beseffen dat ze de leerstof niet (genoeg) begrijpen, maar ze doen de inspanning niet om deze kennis onder de knie te krijgen. Ook de aanwezigheidsratio bij de oefeningensessies is maar ongeveer 50%.

Bovendien kunnen veel werkstudenten (+- 100) de hoorcolleges en/of de oefeningensessies niet bijwonen. Een online aanbod (zelfs gedeeltelijk) was dan ook wenselijk.

Aanpak

Academiejaar 2012-2013

Integrale opname van alle hoorcolleges. De opnames worden beschikbaar gesteld via www.slidecast.ugent.be, vooral ten behoeve van het grote aantal werkstudenten.

Academiejaar 2013-2014

Om de voorkennis rond bepaalde kernbegrippen te verbeteren, ontwikkelde de lesgever in Minerva leerpaden met integratie van tekstpagina’s, korte kennisclips met (digitale) notities, (Curios) oefeningen, ... Deze leerpaden werden voorafgaand aan het hoorcollege beschikbaar gesteld en bleven ook maar één week online om de studenten te motiveren de leerstof van een les onmiddellijk in te studeren. Om dezelfde reden werden de leerpaden ook niet meer opnieuw opengezet op het einde van het semester.

Daarnaast organiseerde de lesgever ook 2 proefexamens in Curios (tijdens week 5 en week 12). Aangezien de moeilijkheidsgraad van deze online proefexamens dezelfde was van de echte examens kon het resultaat zeker tellen als belangrijke signaalfunctie naar de studenten om verder uitstelgedrag tegen te gaan.

Tijdens de hoorcolleges stelde de lesgever ook af en toe korte vragen via Mentimeter, een online audience response system dat werkt met smartphones, tabletten, … Deze vragen dienden zowel als zelftoets voor de studenten (Heb ik de uitleg van een concept effectief begrepen?) en om de interactie tussen de studenten te bevorderen.

Om het opleidingsonderdeel dan weer boeiender en aantrekkelijker te maken, gebruikte de lesgever Facebook om cartoons, filmpjes, links naar actualiteit over statistiek, … De officiële communicatie verliep wel altijd via de module Aankondigingen in Minerva.


Uitleg over blended learning naar de studenten


Het leerpad binnen de elektronische leeromgeving Minerva


Online stemmen via Mentimeter


Communicatie via Facebook

Academiejaar 2014-2015

Als dit project positieve effecten kent, overweegt de lesgever om:

 • nieuwe leerpaden te ontwikkelen
 • nieuwe oefeningen te maken voor de bestaande leerpaden (waarbij de oefeningen random verschijnen)
 • verder te zoeken naar werkbare oplossingen voor (online) oefeningen/groepswerk in combinatie met Peer Assessment
 • de leerpaden tot het einde van het semester toegankelijk te houden
 • de resultaten op de proefexamens wel te laten meetellen.