Plant Biotechnology

Printvriendelijke pagina

Plant Biotechnology (I000810) is een verplicht opleidingsonderdeel in de Master of Science in Nutrition and Rural Development (afstudeerrichting Tropical Agriculture), de Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie, het uitwisselingsprogramma bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde (niveau master - na - bachelor) en het uitwisselingsprogramma bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie (niveau master-na-bachelor).

De verantwoordelijke lesgever is Prof. Dr. Lieve Gheysen (Vakgroep Moleculaire Biotechnologie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen).

Overzicht

 • Semester: 2e semester
 • Cluster: bèta wetenschappen
 • Studiepunten: 5
 • Studietijd: 135 uur
 • Contacturen: 60 uur
 • Aantal studenten: +/- 45
 • Onderwijstaal: Engels
 • Studiefiches: 2012 > 2013 > 2014

Video

Prof. Dr. Lieve Gheysen

Doelstellingen

Het Engelstalige opleidingsonderdeel Plant Biotechnology wordt gedoceerd aan een zeer heterogene studentengroep qua voorkennis, zeker wat betreft hun basiskennis over moleculaire biologie en (soms ook) landbouw. Veel studenten ervaren de instap bij dit opleidingsonderdeel dan ook als moeilijk. Voor lesgevers is het vrijwel onmogelijk om deze heterogeniteit succesvol te beheersen. Naast het voorzien van verscheidene representaties (bv. multimedia, …) kan een online tool helpen om die kennis bij te schaven, te testen en aan te passen aan de individuele noden bovenop de contactsessies.

Er is daarnaast ook behoefte aan het integreren van interactieve werkvormen (bv. discussiegroepen) waarin de wetenschappelijke kennis wordt toegepast bij casusposities, probleemstellingen, opdrachten, … Studenten uit ontwikkelingslanden bijvoorbeeld hebben vaak een meer pragmatische kijk op landbouw en biotechnologie en net dit verschil in culturele achtergrond biedt een opportuniteit voor zeer interessante discussies.

Over plantenbiotechnologie is bovendien ongelooflijk veel informatie over onder meer genetisch gemodificeerd organismen (ggo’s) op het internet terug te vinden (die helaas veelal niet wetenschappelijk correct is). Hoe zorgt u er dan voor dat studenten betrouwbare informatie herkennen, deze kritisch interpreteren en zo hun kennis zelfstandig en op een verantwoorde manier kunnen verrijken? Blended learning kan de studenten vaardig leren omgaan met mediaboodschappen.

Aanpak

Ook het opleidingsonderdeel Plant Biotechnology gebruikt een geïntegreerde website in Minerva (module Leerpaden) met:

 • eigen ontwikkelde kennisclips gericht op basisprincipes en moeilijke begrippen
 • zelftoetsing van de basiskennis moleculaire biologie via de module Curios
 • een groepsopdracht (microteaching):
  • studenten gingen per 2 op zoek naar informatie rond een bepaald thema (bv. ggo’s en bijen) en ontwikkelden hierover een presentatie
  • ze geven online feedback aan een ander groepje van 2 studenten via de module Groepen (feedback via peerevaluatie)
  • ze stelden het groepswerk voor in een finale presentatie, afgesloten met een vraag- en discussiesessie
 • online discussies over enkele thema’s via de module Forum
 • links naar wetenschappelijke literatuur en informatieve websites

Het leerpad binnen de elektronische leeromgeving Minerva

Weblecture: kennisclip met uitleg over een opdracht

Weblecture: lesopname

Discussieforum voor communicatie en overleg met studenten