Parodontale therapie

Printvriendelijke pagina

Parodontale therapie (D001193) is een verplicht opleidingsonderdeel in de Bachelor of Science in de tandheelkunde. Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van het opleidingsonderdeel Orale infectie II: parodontologie (D001353).

De verantwoordelijke lesgever is Prof. Dr. Hugo De Bruyn (Vakgroep Tandheelkunde van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen).

Overzicht

 • Semester: 1e semester
 • Cluster: gamma wetenschappen
 • Studiepunten: 4
 • Studietijd: 100 uur
 • Contacturen: 22,5 uur
 • Aantal studenten: +/- 40
 • Onderwijstaal: Nederlands
 • Studiefiches: 2012 > 2013 > 2014

Video

Prof. Dr. Hugo De Bruyn en Bas Koole

Doelstellingen

Beide opleidingsonderdelen, zowel Orale infectie II (2e semester) als Parodontale therapie (1e semester) verliepen via hoorcolleges aan ongeveer 40 studenten.

De lesgevers merkten hierbij dat studenten vaak passief meevolgden op het tempo van de les(senreeks) en uitstelgedrag vertoonden (veel studenten kwamen niet goed voorbereid naar de colleges en probeerden alles in te halen tijdens de blokperiode).

Daarnaast kennen bepaalde studenten ook praktische problemen om deze lessen te volgen (lesroosters): GIT studenten, werkstudenten, studenten die de opleidingsonderdelen opnemen als keuzevak, …

Aanpak

In een poging om studenten te activeren en de instructietijd zo flexibel en efficiënt mogelijk in te zetten, groeide het idee om te werken via de combinatie van:

 1. hoorcolleges aan het begin van het semester waarbij de docent een overzicht geeft van de leerstof in het opleidingsonderdeel
 2. begeleide zelfstudie via de module Leerpaden in Minerva met integratie van:
  • video-opnames van lessen (integraal) waarin de docent de verschillende aspecten van het opleidingsonderdeel doceert
  • weblectures met feedback over het examen
  • korte kennisclips (max 5 minuten) waarin kernaspecten van de cursus worden uitgelegd
  • korte instructievideo’s die de toepassing van de theorie in een klinische context illustreren (patiëntbehandelingen)
  • online casusbesprekingen via de groepen en het discussieforum
  • online discussieforum in Minerva (vragenuurtje "chillen met de prof" net voor het examen waarbij studenten bijkomende vragen en opmerkingen kunnen stellen aan de prof, waarbij ook de reacties zichtbaar zijn voor alle betrokken studenten in het opleidingsonderdeel)
  • zelftoetsing via Curios
 3. extra responscolleges waarbij de docent enkel nog gericht ingaat op vragen en moeilijke leerstof (rond een 15 à 20 items) zonder de cursus te herhalen

In de toekomst wil de lesgever inspelen op:

 • een verdere uitbreiding van videolessen in de opleiding
 • een directe link tussen videolessen en cursusinhoud
 • de integratie van zelfevaluatie en feedback
 • de uitbouw van een bibliotheek met leercontent

Weblecture: videoles opgenomen met een capture agent

Online casus bespreking via het discussieforum