Culturele antropologie

Printvriendelijke pagina

De opleidingsonderdelen Inleiding tot de antropologie (A000677) en Culturele antropologie (A002717, B000545, E093470) zijn verplicht opleidingsonderdelen in meerdere (al dan niet verkorte) Bachelor en Master opleidingen. Culturele antropologie volgt eigenlijk op het opleidingsonderdeel Inleiding tot de antropologie, maar wordt wel door een selecter publiek gevolgd.

De verantwoordelijke lesgever is Prof. Koenraad Stroeken (Vakgroep Talen en Culturen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte).

Overzicht

Cluster: alfa wetenschappen
Aantal studenten: +/- 450 (beide vakken samen)
Onderwijstaal: Nederlands

Inleiding tot de antropologie (A000677)

 • Semester: 1e semester
 • Studiepunten: 3
 • Studietijd: 90 uur
 • Contacturen: 30 uur
 • Studiefiches: 2012 > 2013 > 2014

Culturele antropologie (A002717, B000545, E093470)

 • Semester: 2e semester
 • Studiepunten: 5
 • Studietijd: 150 uur
 • Contacturen: 40 uur
 • Studiefiches (A002717): 2012 > 2013 > 2014

Video

Prof. Koenraad Stroeken

Doelstellingen

De eerste 8 sessies van de opleidingsonderdelen Inleiding tot de antropologie en Culturele antropologie zijn gemeenschappelijk en worden gezamenlijk gevolgd door de studenten van beide vakken. De daaropvolgende lessen worden enkel gevolgd door de studenten Culturele antropologie. Het merendeel van deze groep studenten volgt Culturele antropologie als keuzevak en kampt met overlappingen in het lesrooster met plichtvakken.

De lesgever krijgt ook te maken met een zeer divers studentenpubliek (verschillende faculteiten, zowel bachelor en master studenten, …). Deze interfacultaire diversiteit zou voor deze op interactie en interculturaliteit afgestemde leerinhoud net moeten uitdraaien als een voordeel, maar de grote groep studenten (ongeveer 450) bemoeilijkt de onderlinge interactie.

De lesgever heeft ook een handboek geschreven, maar een papieren medium leent zich natuurlijk minder om snel specifieke delen te updaten in vergelijking met een elektronische leeromgeving.

Aanpak

De hoorcolleges zijn gebaseerd op het handboek ‘De ondeelbare mens: Antropologie ingeleid’. Tijdens deze lessen wordt het essentiële van het bijkomstige gescheiden via presentaties van een 35-tal slides. De aangeboden blended cursus wordt als iets extra aangeboden en neemt ook de structuur, kwadranten en kleuren van het handboek over.

In het leerpad vinden studenten:

 • de presentaties van de hoorcolleges
 • de integrale opname van de hoorcolleges
 • één kennisclip per hoofdstuk
 • de opnames van video- en webconferenties met universiteiten in Tanzania en Zuid-Afrika
 • Curios testen
 • ...

Om de interactie tijdens lessen te bevorderen gebruikt de lesgever onder meer de stembakjes van Turning Point en de online polling module binnen Minerva.

De lesgever gebruikt ook Zone-it, een smartphone applicatie welke illustreert hoe tijdelijke gemeenschappen ontstaan rond events (nabij in tijd en plaats) en specifieke plaatsgebonden doelen (hulp, uitwisseling, werk, studie, vervoer, buurtparticipatie, …). Dit gebeurt allemaal in real time op basis van anonieme, locatiegebaseerde interacties.

Het leerpad binnen de elektronische leeromgeving Minerva

Weblecture: lesopname

Zone-it applicatie