Beginselen van de weefselleer en de biologie

Printvriendelijke pagina

Beginselen van de weefselleer en de biologie (D000151) is een verplicht opleidingsonderdeel in de Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen.

De verantwoordelijke lesgever is Prof. Dr. Maria Cornelissen (Vakgroep Medische Basiswetenschappen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen).

Overzicht

 • Semester: 2e semester
 • Cluster: gamma wetenschappen
 • Studiepunten: 4
 • Studietijd: 120 uur
 • Contacturen: 30 uur
 • Aantal studenten: +/- 45
 • Onderwijstaal: Nederlands
 • Studiefiches: 2012 > 2013 > 2014

Video

Prof. Dr. Maria Cornelissen

Doelstellingen

Histologie of weefselleer is een basisvak dat wordt aangeboden in tal van morfologische opleidingsonderdelen. Met als gevolg dat er een grote heterogeniteit qua biologische voorkennis en de beoogde leerdoelstellingen tussen de verschillende groepen merkbaar is en een uniforme aanpak tijdens de practica niet altijd opportuun is.

Daarnaast namen studenten tijdens de begeleide practica vaak een eerder passieve houding aan bij het zoeken naar structuren op de weefselsneden via het kleine optische veld van een lichtmicroscoop.

Voor de practica weefselleer wordt er ondertussen niet meer gewerkt in een microscopiezaal, maar werd tijdens academiejaar 2008-2009 overgestapt op virtuele microscopie waardoor deze practica nu doorgaan in een pc-klas en de beelden kunnen bekeken worden op een computer. Door microscopische weefselcoupes in te scannen krijgen studenten de mogelijkheid om deze practica thuis voor te bereiden en de opgedane herkenningsvaardigheden ook na het practicum verder in te oefenen.

Hiermee wil het opleidingsonderdeel verder inspelen op de voordelen van blended learning op het vlak van afstandsonderwijs, zelfstandig leren, … zodat de beperkte contacttijd bij practica efficiënter kan worden aangewend om dieper in te gaan op specifieke probleemstellingen in plaats van op de veronderstelde basiskennis van studenten.

Aanpak

De theorielessen Beginselen van de weefselleer en de biologie worden aangevuld met een aantal practica rond celleer (werkboek) en weefselleer (digitale microscopische beelden). De blended cursus is dan naar analogie opgebouwd uit deze 7 theoretische hoofdstukken en 3 practica. Eén hoofdstuk (bloed) hiervan werd nu volledig online uitgewerkt.

Het leerpad binnen Minerva integreert:

 • de presentaties, uitgeschreven notities (“cursus”) en weblectures (slidecasts) van de hoorcolleges
 • de practicumnotities
 • extra kennisclips (slidecasts)
 • een online discussieforum
 • opdrachten rond virtuele microscopische beelden in Olyvia (op Athena)

De lesgevers denken er aan om in de toekomst:

 • nog een aantal face-to-face lessen te vervangen door online (zelfstudie)modules, maar zeker een hoeveelheid responscolleges te bewaren
 • examens via de computer af te nemen (om de kost van geprinte kleurenfoto’s te drukken terwijl de virtuele microscopiebeelden digitaal bestaan)
 • annotaties op de virtuele microscopiebeelden automatisch te integreren met de bijhorende verklarende terminologie in de tekst
 • deze aanpak eventueel uit te breiden naar andere studierichtingen.

Het leerpad binnen de elektronische leeromgeving Minerva

Weblecture: opname van responscollege

Weblecture: kennisclip

Integratie van de virtuele microscoop (VM)