Curios

7. Taken verwerken

Het onderdeel Taakverwerking laat toe de antwoorden en de scores van de individuele deelnemers te bekijken. De scores kunnen ook aangepast worden, hetzij individueel, hetzij voor alle deelnemers.

Dutch

5. Een nieuwe taak maken

Een taak is de toekenning van een vragenreeks aan bepaalde gebruikers uit een cursus. Hierbij wordt ingesteld wanneer en hoe die deelnemers dan de vragen uit die vragenreeks kunnen beantwoorden.

Het is dus eigenlijk gewoon een link tussen (niet-cursusgebonden) vragenreeksen en gebruikersgroepen binnen een cursus op Minerva (of Zephyr).

Dutch

4.2.5 Tabblad Beslissingsboom

Op het tabblad Beslissingsboom kunt u bepalen naar welke specifieke volgende vraag moet gesprongen worden afhankelijk van het gegeven antwoord op de vraag.

Voorbeeld

We wensen een simpele beslissingsboom te maken op basis van de meerkeuzevraag "Wat is je favoriete wiskundige vakgebied?" (zie vraag 1 in het voorbeeld).

Er zijn 5 mogelijke antwoorden op deze meerkeuzevraag:

Dutch