Welcome

Welcome

Welcome on the ICTO website, the information channel of the Educational technology office (ICT department) of Ghent University.

2 grote vernieuwingsprojecten

We willen enerzijds Minerva & Zephyr vervangen door een "toekomstgerichte, gebruiksvriendelijke en rijk uitgeruste elektronische leeromgeving" (Ufora) en anderzijds ook het lesopnamesysteem aan de UGent (Opencast) grondig professionaliseren.