Welkom

ICTO binnen DICT

Welkom op de ICTO website, het informatiekanaal van de afdeling Onderwijstechnologie binnen de directie ICT van de Universiteit Gent. Contacteer onze afdeling gerust bij vragen en/of opmerkingen over:

  • de elektronische leeromgevingen Minerva en Zephyr
  • de online toetsomgeving Curios, online examens en multiple choice examens (MCE)
  • de mogelijkheden van multimedia binnen het hoger onderwijs
  • technologische ondersteuning bij blended learning, flipped classrooms en Moocs

2 grote vernieuwingsprojecten

We willen enerzijds Minerva & Zephyr vervangen door een "toekomstgerichte, gebruiksvriendelijke en rijk uitgeruste elektronische leeromgeving" (Ufora) en anderzijds ook het lesopnamesysteem aan de UGent (Opencast) grondig professionaliseren.